top of page

Vi vill att fler tar ansvarar för en hållbar utveckling av Stockholms skärgård.

Initiativet Hela Skärgården har bildats för att få fler att bidra till att vi tar ansvar för vår unika skärgård. Vår uppgift är att samla fakta, sprida kunskap om och bilda opinion mot miljöskadlig verksamhet i Skärgården generellt och i Ytterskärgården i synnerhet. Vi vill verka för en hållbar och levande utveckling levande utveckling tillsammans med ett stort ansvarstagande  så att värdefulla natur- och kulturmiljöer inte riskeras och förstörs oåterkalleligt. På kort sikt är detta relaterat till den tunga sjötrafiken men över tid kommer initiativet driva viktiga frågor som relaterade till vårt långsiktiga ansvar. 

 

Sedan hösten 2017 har vi drivit en stor opinionsinsats för att stoppa planerna att spränga och muddra en helt ny farled för internationella kryssningsfartyg - Horsstensleden. Detta rakt igenom ett av Stockholms ytterskärgårds mest unika och orörda område. Den 3 juni bekräftade regeringen genom den nationella infrastrukturplanen att leden inte blir av. En stor och viktig seger för förnuftet och vi är otroligt tacksamma för att man valt att prioritera vår unika ytterskärgård och dess miljö. Vår kraftfulla kampanj har gett resultat! 

Över 800 000 personer har interagerat med vår Facebook-sida, över 500 000 visningar har skett av våra filmer och drygt 7 000 engagerade skickade in protestbrev till Näringsdepartementet. Vi har fått stort genomslag i media, och allt tillsammans har skapat en stor medvetenhet om planerna vilket varit vårt syfte. Leden är nu stoppad minst till 2029 men vi kommer fortsatt verka för att den dokumenterat begravs för alltid!

Att idéer som Horsstensleden överhuvudtaget kommer fram speglar en mycket oroväckande utveckling och total avsaknad av ett helhetsgrepp för att förvalta, vårda, och skydda Stockholms Skärgård. Vi vill verka för en hållbar utveckling som går hand i hand med ökade möjligheter att verka, bo och leva i hela skärgården.     

  • Facebook - White Circle

Vi driver 3 avgörande frågor för Stockholms Skärgård

1. Stoppa Horrstensleden!

Trafikverket och Sjöfartsverket planerar tillsammans att spränga bort 2 miljoner ton kobbar,skär och bottenfauna i ett av de mest unika områdena i ytterskärgården. Och som i en ny sträckning genom innerskärgården har förutsättning att skapa nya svåra erosionsskador över tid. 

Vi vill; skydda Sveriges mest unika ytterskärgård.

Den 3 juni bekräftade regeringen genom den nationella infrastrukturplanen att leden inte blir av.

  

2. Hårdare reglering och krav på efterlevnad i Furusundsleden!

Kraftiga erosionsskador fortsätter att ske trots vissa begränsningar av Finlandsfärjornas hastigheter längs känsliga delar av Furusundsleden.

 

Vi vill: genomföra fartsänkning till 8 knop och inga dispenser.

3. Använd Nynäshamn, Kapellskär och Hargshamn!

Gods- och oljetransporter fortsätter att tas in genom hela vår känsliga skärgård.
En säkerhets- och miljörisk,inte minst utifrån oljeläckage.

Vi vill; Fortsatt fokus på minimering av godshantering i Stockholms innerhamnar och flytta oljetransporter till Nynäshamn, Hargshamn och Kapellskär.

Mats Lindfors Webbkusten Fotografi

Tack Tomas.

Horsstensleden blir inte av och ingår vare sig i nationella infrastrukturplanen eller bland eventuella namngivna tillägg fram till 2029! En stor viktig seger för förnuftet och vi är otroligt tacksamma för att regeringen, med Tomas Eneroth i spetsen, har valt att prioritera vår unika ytterskärgård och dess miljö.

 Ett stort stort tack för att vi alla tillsammans hjälpts åt att sätta ljus och stoppa detta projekt som så offensivt drivits av inte minst Sjöfartsverket.

Våra 4 frågor
Stoppa horsstensleden
bottom of page